Избери опција за тренинг
Сите членарини се однесуваат на календарски месеци.
 • 800 MKD
 • месечна членарина
 • - 2 тренинга неделно
 • - бесплатен прв месец
 • Избери
 • Популарно
 • 1600 MKD
 • месечна членарина
 • - 4 тренинзи неделно
 • - бесплатен прв месец
 • Избери
 • 2000 MKD
 • месечна членарина
 • - 4 тренинзи неделно
 • - бесплатен прв месец
 • - бесплатни семинари во рамките на федерацијата
 • Избери